Fa | En
رضايت زناشويي رضايت زناشويي
اولیای دین، با توجّه به اهمیت خانواده در حیات انسانی، مطالب ارزشمندی را بیان نموده‌اند که در قالب حدیث به دست ما رسیده‌اند. از این ‌رو، حدیث، منبع مطمئنی برای یافتن اطلاعات لازم در بارۀ خانواده و مهارت‌های زندگی زناشویی است. از يافته‌هاي مهم اين پژوهش، آن است كه همه ...
تاریخ : 1392 تعداد بازدید : 2836