Fa | En
معرفي پژوهشكده اخلاق و روان‌شناسی اسلامی معرفي پژوهشكده اخلاق و روان‌شناسی اسلامی
موضوع اخلاق از موضوعاتی است که بخش وسیعی از متون دینی اعم از آیات قرآن و احادیث معصومان (ع) به آن اختصاص دارد. از این رو پرداختن به اخلاق، یکی از رسالت¬های مهم علوم اسلامی است. همچنین از آنجا که پیشوایان دینی توجه زیادی به رفتار آدمی داشته اند و از ...
تاریخ : 1392 تعداد بازدید : 10046